Doseringsvåg DiGO

 

DiGO är en med vågbehållare utrustad automatvåg. Automatvågens vigtigaste enhet, doserapparaten, är hos DiGO ensam i sitt slag. En jämn dosering ger garanterat exakta och sinsemellan enhetliga vägningsresultat. DiGO doserapparatens konstruktion med steglöst reglerområde möjliggör snabb och exakt dosering även av små doeringsmängder, oavsett om materialet är "lätt löpande" eller inte. De materialtyper som skall doseras kan t.o.m. vara helt olika, t.ex granulerade, korniga, flinartade, mjöleller pulveraktiga, etc. Den elektroniska behållarvågen DiGO är utrustad med en snabbt och exakt fungerande elektronik. Vågterminalen utför 1000 mätningar i sekunden. DiGO vågarna tillverkas i ett sortiment som omfattar allt från små vågar för högst 1kg intill vågar med en maximal vägningskapacitet om 600 kg. DiGO är helautomatisk och därför lätt att ansluta till automatisk förpackningsmaskin. DiGO är justeringinspekterad och godkänd.

 

-datamaskin och/eller utmatningsorgan som tillbehör

-På särskild önskan kan vågen även tillverkas av rostfritt stål

Reglage av grovflöde; steglöst

Reglage av finflöde; steglöst

 

Last Revised: 15.01.2004 Copyright © 2000  Vaaka-Tekkniikka Oy. All rights reserved.