Annustuskaalud DiGO

Automaatkaalude DiGO annustusmehhanism on ainulaadne ja kaalude tähtsaim osa. Ühtlane annustamine tagab täpsed, üksteisest mitteerinevad kaalumistulemused. DiGO annustusmehhanismi ehitus (patenteeritud) koos astmeteta reguleerimisalaga võimaldab väikestegi koguste täpse ja kiire annustuse, juhul kui annustetav materjal ei olekski nö. kergesti voolav. Annustatavad materjalid võivad olla vägagi erinevad nagu näiteks granuloosed, teralised, jahulised, pulbrilised, jne.

Elektroonilised mahutikaalud DiGO on varustatud kiire ja täpse elektroonikaga. Kaalukuvar sooritab 1000 mõõtmist sekundis. DiGO kaalusid valmistatakse maksimumkaalumisalaga alates väikestest 1 kg kaaludest kuni 600 kg:ni. DiGO on täisautomaatne ja seepärast kergesti ühendatav automaatse pakkimismasinaga. DiGO on taatlustunnustatud.

Eritellimusena võidakse kaalud valmistada ka roostevabast terasest.

astmeteta umbkaudse voolu regulatsioon

astmeteta täpse voolu regulatsioon

 

 

Last Revised: 15.01.2004 Copyright © 2000  Vaaka-Tekkniikka Oy. All rights reserved.